Ceník

Cenu realizovaného díla tvoří objem nutných prací a použitý materiál. Podmínkou zahájení jakéhokoliv díla je předem dohodnutý rozpočet. V hodinové sazbě nepracujeme.

Cena zpracovaného návrhu se váže na velikost a složitost řešené plochy a požadavků zákazníka a je předmětem dohody. V běžné situaci, kdy následuje realizace dle tohoto návrhu, je cena návrhu odečtena z celkové ceny.

Cena údržbových prací je rozdílná podle četnosti, na jednorázovou údržbu předem zpracujeme cenovou nabídku, u celoročních údržeb je cena stanovena dohodou.